PVC

Home / PVC stolarija / PVC

Karakteristike i prednosti

PVC

Polivinil klorid ili PVC je moderan sintetički materijal i vrlo važan član široke obitelji polimera. Kemijska formula je CH2=CHCl . Sastavljen od soli (57%) i nafte (43%), PVC je manje ovisan o nafti nego bilo koja druga termoplastika.

Jedna od prvih plastika koja je komercijalno razvijena i danas je u najširoj upotrebi. Dostupan u širokom spektru oblika, PVC nudi varijacije svojstava što ga čini prikladnim za široku upotrebu u modernom životu, od vrećica za krv i katetera do dječjih igračaka, slavina, kabelskih izolacija i prozorskih profila.

PVC je termoplastičan materijal. Termoplastični materijali su oni koji mogu biti rastopljeni ponovno i ponovno. Termo plastični materijali zagrijani na određenu temperaturu prelaze u talinu, a hlađenjem prelaze u čvrstu formu (otvrdnjavaju).

Čvrst i lagane težine – Otporan na abraziju, lagane težine, odlične mehaničke čvrstoće i tvrdoće – ključne su njegove tehničke prednosti za upotrebu u građevinarstvu i konstrukcijama

Lagan za obradu – PVC se može lagano rezati, oblikovati, variti i spajati u različite oblike. Upravo zbog tih karakteristika je postao gotovo nezamjenljiv u proizvodnji prozora, vrata i drugih elemenata građevinske stolarije.

Dugotrajan – PVC je otporan na degradaciju, kemijsko truljenje, koroziju, udarce i abraziju. Kao proizvod iznimno je cijenjen kod širokog spektra korisnika koji ga upotrebljavaju za različite proizvode pogodne za vanjsku upotrebu.

Isplativ – PVC je već desetljećima popularan materijal za konstrukcije i građevinsku stolariju. Njegove fizičke i tehničke karakteristike osiguravaju odličan omjer cijene i kvalitete. Kao materijal je vrlo konkurentan u uvjetima cijene, a ta se vrijednost i povećava sa karakteristikama izdržljivosti, dugovječnosti i jako niskim održavanjem.

Raznovrstan – Fizičke karakteristike PVC-a dozvoljavaju dizajnerima visok stupanj slobode kada dizajniraju nove proizvode ili građevinske oblike gdje se PVC koristi kao zamjena ili materijal za obnovu. PVC je najpoželjniji materijal za reklamne panele, prozorske profile i okvire, sustave za tekuću i stajaću vodu, izolaciju kabela i mnoge druge primjene.

Utjecaj na okoliš – Razmjerno se malo energije potroši tijekom proizvodnje PVC-a, a također i kod proizvodnje finalnog proizvoda. Termoplastika se može reciklirati, nakon što se sortira u jednostruki slijed, a može također biti korištena i kao dio mješavine za reciklirane proizvode. Duž cijele Europe nastaju tvornice koje kao osnovni repromaterijal koriste reciklirani PVC ili njegovu mješavinu. Kako je takav materijal lakši, potroši se daleko manje goriva i manje se stvori štetnih plinova tijekom njegova transporta. A nije nevažna niti njegova dugovječnost. Kada se koristi za proizvodnju stolarije, osigurava velike uštede energije kod grijanja i hlađenja prostorija.

Vatrootporan – PVC je prirođeno teško zapaljiv, a prestaje sa gorenjem kada je uklonjen izvor vatre. Uspoređujući ga sa najčešćim alternativama, PVC pokazuje bolje karakteristike u uvjetima gorivosti, zapaljivosti, širenju požara i otpuštanju topline. Novo razvijeni PVC formuliran kao FR-PVC ima vrlo vidljive prednosti u uvjetima niže emisije kiselina, dima i poboljšanih vatrootpornih mogućnosti.

Napomena – U požaru svi organski materijali, uključujući i PVC, proizvode ugljični monoksid (carbon monoxide) koji je otrovan, bez mirisa i potencijalno opasan po zdravlje. Gorući PVC otpušta ugljični monoksid, ugljični dioksid, hydrogen chloride i vodenu paru. Hydrogen chloride je iritantan, ali nije narkotičan, pa njegova prisutnost u razvoju požara može poslužiti kao upozorenje, dok u nekim slučajevima, dolje navedenim, može biti toksičan. Prilikom gorenja PVC-a otpušta se plin hydrogen chloride koji rapidno reagira sa vodenom parom i stvara korozivnu hidrokloričnu kiselinu. Međutim mnoga Europska nezavisna istraživanja potvrđuju da prilikom požara nastaje veća šteta od betona koji je pod utjecajem plamena i temperature od 1000 C nego od posljedica gorenja PVC-a.

Ugradnja uključena